Doping i kontrola jakości w preparatach Equine America

Doping i kontrola jakości w preparatach Equine America

Equine America z przyjemnością informuje, że jesteśmy certyfikowanymi członkami następujących systemów zapewniania jakości:

  • UFAS (Universal Feed Assurance Scheme) 
  • BETA NOPS (naturalnie występujące substancje zabronione)  

CLEAR SPORT 

UFAS stanowi podstawę prawodawstwa UE w zakresie żywności i pasz. Program jest kontrolowany i certyfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą zgodnie z międzynarodową normą EN45011.

Jako firma akredytowana w pełni przez UFAS zapewniamy, że przestrzegamy wysokich standardów jakości składników i metod produkcji stosowanych przy tworzeniu naszych produktów.

Wszystkie substancje sklasyfikowane jako NOPS (naturalnie występujące substancje zabronione) znajdują się na zdefiniowanej liście i są uwzględnione w systemach zapewniania jakości BETA NOPS. Firmy skontrolowane w ramach tych programów pracują zgodnie ze zdefiniowanymi standardami, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia pasz przez NOPS.