Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

Equus Ewa Tomiczek zam. w Mrozowie 55-330 przy ul Widokowej 4, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, iż:

  1. Celem zbierania danych jest wykonanie umowy.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt b) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do:  wykonania umowy/ uzasadnionych interesów administratora. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy/ funkcjonowanie portalu.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z portalu.