Regulamin sprzedaży wysyłkowej
w sklepie cortaflex.pl

Obowiązujący od 01.01.2023 roku.

Poniżej przedstawiamy Państwu regulamin sprzedaży wysyłkowej obowiązujący w naszym sklepie. Zachęcamy do zapoznania się z nim oraz życzymy udanych zakupów!

 1. Właścicielem strony internetowej www.cortaflex.pl jest firma Equus Ewa Tomiczek z siedzibą w Mrozowie 55-330 przy ulicy Widokowej 4, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Miękinia, pod numerem 001350, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 894-24-42-067.
 2. Przedmiotami transakcji prowadzonych przy pomocy strony internetowej www.cortaflex.pl są produkty wymienione w ofercie na stronie www.cortaflex.pl w momencie składania zamówienia. 
 3. Ceny wszystkich produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Wszystkie produkty są nowe, oryginalnie zapakowane i z ważnym terminem przydatności do spożycia. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania oferowanych rzeczy bez wad. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.
 5. Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Zamówienie za pomocą strony internetowej składa się poprzez wypełnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych osobowych i wypełnienie pól oznaczonych * w formularzu zamówień lub gdy klient posiada hasło i login to warunkiem jest zalogowanie się na stronie.
 7. Zamówienia na stronie internetowej są przyjmowane 24h na dobę przez cały rok.
 8. Informacje telefoniczne są udzielane pomiędzy godziną 9 a 17 od poniedziałku do piątku pod numerem +48 501 760 203. Informacje udzielane są również drogą elektroniczną poprzez e-mail cortaflex@cortaflex.pl.
 9. Zamówienia złożone w dni pracujące do godziny 10 są realizowane tego samego dnia, najpóźniej następnego dnia roboczego a zamówienia złożone po godzinie 10 są realizowane następnego dnia roboczego. Dotyczy zamówień za pobraniem oraz zamówień z dostępnym towarem. Zamówienia z wpłatą na konto realizowane są po zaksięgowaniu wpłaty.
 10. Zamówienia składane w soboty niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 11. W razie chwilowego braku towaru na stronie produktu widnieje napis brak w magazynie i jest podany termin najbliższej dostawy.
 12. Przy produktach sprowadzanych na zamówienie klienta na stronie produktu widnieje napis na zamówienie. Okres oczekiwania na realizację takiego zamówienia jest zależny od terminu dostawy towaru, z reguły do 2 tygodni.
 13. Zamówienie będzie przesłane po skompletowaniu całego zamówienia. Jeśli produkty o krótszym czasem realizacji mają być wysłane szybciej to należy złożyć oddzielne zamówienie lub poinformować o tym fakcie drogą mailową na adres cortaflex@cortaflex.pl
 14. Firma Equus Ewa Tomiczek przewiduje możliwości anulowania złożonego i nie wysłanego zamówienia. Anulowanie zamówienia niewysłanego następuje w wyniku wysłania informacji drogą mailową na adres cortaflex@cortaflex.pl
 15. Płatność za towar następuje przy odbiorze paczki lub przelewem na konto (przedpłata na konto) lub e-przelewem albo kartą kredytową, zgodnie z zaznaczoną opcją w formularzu zamówień. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 16. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT dla firm a dla klientów detalicznych wystawiany jest paragon.
 17. Firmy zobowiązane są do przedstawienia upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu nabywcy oraz numeru NIP.
 18. Formę dostawy zakupionego towaru należy zaznaczyć na formularzu zamówień. Przy wyborze kuriera  jako formy dostawcy należy doliczyć dodatkowe koszta podane na stronie w zakładce dostawa.
 19. Equus Ewa Tomiczek  zastrzega sobie prawo nierealizowania zamówień budzących wątpliwości lub nieprawidłowo wypełnionych.
 20. W przypadku promocji na produkt wskazana będzie jego najniższa cena, która obowiązywała przez okres 30 dni przed wprowadzeniem promocji.
 21. Equus Ewa Tomiczek odpowiada za wady produktu ujawnione w ciągu dwóch lat od momentu dostarczenia go do konsumenta. 
 22. Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej na adres cortaflex@cortaflex.pl a także za pomocą odnośnika kontakt na stronie www.cortaflex.pl, gdzie znajduje się formularz kontaktowy lub pisemnej na adres Equus Ewa Tomiczek, ul Widokowa 4, 55-330 Mrozów
 23. Uszkodzony towar należy wraz z protokołem szkody odesłać do Equus Ewa Tomiczek pod wskazany  adres. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon. Koszt wysyłki uszkodzonego produktu ponosi Equus Ewa Tomiczek. W celu odesłania uszkodzonego produktu należy skontaktować się telefonicznie lub poprzez e-mail, a Equus Ewa Tomiczek ustali formę odbioru uszkodzonego produktu.
 24. Reklamacje z tytułu rękojmi reguluje Ustawa o prawach konsumentów i zgodnie  z nią będą rozpatrywane.
 25. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe lub wymiana nie dojdzie do skutku, konsument będzie mógł wystąpić o zwrot pieniędzy lub o obniżenie ceny za reklamowany produkt.
 26. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.
 27. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed  Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do  procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie : www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 28. W ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) poprze pisemne złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na cortaflex@cortaflex.pl lub pisemnie na adres Equus Ewa Tomiczek, ul Widokowa 4, 55-330 Mrozów. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 29. Wzór formularza odstąpienia od umowy: 

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Equus Ewa Tomiczek
ul Widokowa 4
55-330 Mrozów
cortaflex@cortaflex.pl
Ja................................................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
Data zawarcia umowy/odbioru ………………………………………....................
Imię i nazwisko konsumenta………………………………………………………….
Adres konsumenta…………………………………………………………….............
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data ............................................................................................................

 1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas 

Equus Ewa Tomiczek
ul Widokowa 4
55-330 Mrozów

cortaflex@cortaflex.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.cortaflex.pl, poprzez odnośnik kontakt, gdzie znajduje się formularz kontaktowy. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Equus Ewa Tomiczek ul Widokowa 4, 55-330 Mrozów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym cortaflex.pl użytkownik  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).”
 2. Kontakt z firmą Equus Ewa Tomiczek jest w formie:
  • pisemnej na adres cortaflex@cortaflex.pl
  • pisemnej na adres Equus Ewa Tomiczek, ul Widokowa 4, 55-330 Mrozów
  • pisemnej za pomocą odnośnika kontakt na stronie www.cortaflex.pl, gdzie znajduje się formularz kontaktowy
  • telefonicznej pod nr tel 501 760 203
 3. Equus Ewa Tomiczek może  się kontaktować z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 4. Mając na uwadze bezpieczeństwo i poufność danych osobowych Klientów firma Equus Ewa Tomiczek przekazuje informację o celach, zakresie i kategoriach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
  • Administratorem Danych jest Ewa Tomiczek - prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Equus Ewa Tomiczek z siedzibą w Mrozowie, przy ul. Widokowa 4, 55-330 Mrozów.
  • Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wyżej wskazanym adresem oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej cortaflex@cortaflex.pl
  • W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane?
   • Jeżeli założono konto w Sklepie to oznacza, że Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów i usług przez siebie oferowanych i to ta umowa zawarta z Administratorem stanowi podstawę przetwarzania danych.
   • Jeżeli zdecydowano się na zakupy w Sklepie to oznacza, że Administrator przetwarza dane osobowe kupującego w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów i usług przez siebie oferowanych i to ta umowa zawarta z Administratorem stanowi podstawę przetwarzania danych.
   • Ponadto dane Administrator może przetwarzać w celu dopełnienia obowiązków prawnych, takich jak ustawa o rachunkowości, które to przepisy stanowią podstawę do przetwarzania danych. Może także przetwarzać dane w celu realizacji reklamacji, na podstawie ogólnych przepisów prawa cywilnego, a także w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
   • Jeżeli skontaktowano się ze Sklepem poprzez formularz kontaktowy, wysyłając wiadomość e-mail lub telefonicznie to oznacza, że Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obsługa zapytania Klienta.
   • Administrator może także przetwarzać dane, które Klient zgodził się dobrowolnie podać w trakcie rozmowy z konsultantem za pośrednictwem chata dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
   • Ponadto Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach analitycznych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest rozwój oferty Sklepu.
  • Okres przetwarzania przez Administratora danych uzależniony jest od celu i podstawy prawnej ich
   przetwarzania.
   • Dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, realizacji reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przechowuje przez okres nie dłuższy niż 10 lat.
   • Dane, przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administrator przechowuje przez okres ważności celów, do których zostały one zebrane oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia zebrania danych.
  • Dane osobowe klienta mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: osobom upoważnionym przez administratora tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom świadczącym w imieniu i na rzecz administratora usługi oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
  • Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, uzyskania kopii tych danych, modyfikacji i poprawienia swoich danych, usunięcia swoich danych, o ile obowiązujące przepisy nie będą się temu sprzeciwiały, sprzeciwu wobec nie podlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu, sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych, wycofania zgody, przeniesienia danych do innego administratora, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody albo
   zawartej umowy.
  • Żądanie realizacji swoich praw mogą Państwo złożyć listownie na adres Sklepu lub na adres poczty elektronicznej cortaflex@cortaflex.pl. W celu sprawnej obsługi należy o zamieścić we wniosku następujących kategorii informacji: danych identyfikujących wnioskodawcę (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu), uzasadnienie wniosku, innych dodatkowych informacji, które umożliwiłyby prawidłową identyfikację osoby, sposób odbioru danych.
  • Podane we wniosku dane nie będą przetwarzane w innych celach poza realizacją żądania. W przypadku braku danych w zasobach Sklepu nie zostaną one utrwalone.
   Żądania Klientów będą rozpatrywane indywidualnie. Możliwość realizacji ww. praw uzależniona jest podstawy prawnej przetwarzania danych.
  • Powyższe żądania realizowane będą w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku. 
  • Zgodnie z RODO pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat. W sytuacji gdy żądania byłyby nieuzasadnione lub nadmierne Administrator zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty.
  • Zgodnie z RODO Klienci i użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.
 5.  Equus Ewa Tomiczek infomruje, że nie publikuje recenzji oraz  opinii o oferowanych przez siebie produktach.