Zwichnięcia u psów

Zwichnięcia u psów

O zwichnięciu mówimy w przypadku przemieszczenia kości, które powoduje utratę styczności ich powierzchni stawowych. Stan ten może mieć tło genetyczne lub pourazowe.   W pierwszym przypadku najczęściej mamy do czynienia ze zwichnięciem rzepki (niewielka kość‡, która razem z kością udową i piszczelową tworzy staw kolanowy), a predysponowane są… do tego[...]
  • 1